Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/Z/2017

 

 

 

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat dla niezrzeszonych obowiązujących od dnia 01.01.2018 r. w Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – rok kalendarzowy

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

  

100,-

2.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – rok kalendarzowy

           

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu :

 

1) odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW,

2) młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat,

3) członków PZW po ukończeniu:

     a) kobiety – 60 lat,

     b) mężczyźni 65 lat.

     c) członków PZW spełniających zapis uchwały nr 41/Z/2015 

54,-

3.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna uczestnika – rok kalendarzowy

 

1)  członek uczestnik do lat 16.

 

12,-

4.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,-

5.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

40,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – rok kalendarzowy

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

300,-

 

 

 

I.      Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami zwolnieni ze składki  członkowskiej okręgowej -(wpis do legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu)

 

 

 

II.    Opłata za egzamin na kartę wędkarską                                       10,- zł 

 

 

 

III.   Zwalnia się z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzież do lat 16.

 

 

 

IV.     Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

 

 

V.   Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

 

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

lub przelewem na konto bankowe Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

VI.  Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okręgu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat w formie papierowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2015

 

Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

§1 

 

Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. na podstawie §46 ust. 8. Statutu PZW oraz uchwały Nr 103 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r. zatwierdził wprowadzenie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla niepełnosprawnych członków PZW. 

 

§2 

 

1. Wprowadzona ulga dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych członków PZW, którzy nie posiadają zniżek w opłacaniu składki okręgowej wynikającej z innego tytułu oraz ich niepełnosprawność sprowadza się do braku kończyny lub poruszają się na wózku inwalidzkim.

 

2.  Wysokość wprowadzonej ulgi zostaje określona jako równowartość aktualnie obowiązującej składki okręgowej ulgowej.  

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


 

§4 

 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW Nr 97 z dnia 25.01.2013 r. 

 
 
 

Sekretarz Zarządu Okręgu                                                               Prezes Zarządu Okręgu

 

   Marek Dziadczyk                                                                             Mieczysław Centka

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

 

z dnia  4 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

w  2018 r.

 

 

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  86,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

 

 

Uwaga:

 

 

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

 

do uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW

 

z dnia  4 listopada  2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

 

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2018 r.

 

 

 

 

 

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

 

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 

7.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

 

 

 

Opłaty za okresowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

                  1.

Składka członkowska – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,- zł

2.

Składka członkowska – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,- zł

3.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

40,-zł

4.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-zł

 

 

 

 

 

  • Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

 

 

  • Składki okresowe dla członków PZW obowiązują wyłącznie dla osób z opłaconą na dany rok kalendarzowy składką członkowską ogólnozwiązkową.

 

 

 

  • Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

 

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

 

 

lub przelewem na konto bankowe Nr:     87 1240 3116 1111 0000 3503 6308   

 

            

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Tryb.     

 

97- 300 Piotrków Tryb., ul. Karolinowska 19 

 

 

 

 

 

W tytule przelewu należy wpisać:

 

 

 

Amatorski połów ryb O/PZW Piotrków Tryb., imię i nazwisko wędkującego oraz okres wędkowania:

 

 

 

  • W przypadku zezwolenia jednodniowego należy podać datę połowu.

 

 

 

  • W przypadku zezwolenia trzydniowego należy podać datę od pierwszego do ostatniego dnia połowu (trzy kolejne dni).

 

 

 

Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okręgu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów w formie papierowej potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat za wskazane w zezwoleniu dni/dzień połowów.

 

 

 

 

 

Druk zezwolenia okresowego w załączniku:

 

 

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/21531/pliki/zezwolenie_okresowe_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

Uchwała ZG PZW w sprawie składki członkowskiej na 2018 r.

Uchwała ZG PZW w sprawie składki członkowskiej na 2018 r.
Uchwała ZG PZW w sprawie składki członko
Adobe Acrobat Document 513.1 KB