e-zezwolenia APR-okresowe

Opłaty za okresowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

                        1.

Składka członkowska – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,- zł

2.

Składka członkowska – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,- zł

3.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

40,-zł

4.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-zł

 

 

 

 

 

  • Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

 

  • Składki okresowe dla członków PZW obowiązują wyłącznie dla osób z opłaconą na dany rok kalendarzowy składką członkowską ogólnozwiązkową.

 

 

  • Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

 

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

 

 

lub przelewem na konto bankowe Nr:     87 1240 3116 1111 0000 3503 6308   

            

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Tryb.     

 

97- 300 Piotrków Tryb., ul. Karolinowska 19 

 

 

 

 

 

W tytule przelewu należy wpisać:

 

 

Amatorski połów ryb O/PZW Piotrków Tryb., imię i nazwisko wędkującego oraz okres wędkowania:

 

 

  • W przypadku zezwolenia jednodniowego należy podać datę połowu.

 

 

  • W przypadku zezwolenia trzydniowego należy podać datę od pierwszego do ostatniego dnia połowu (trzy kolejne dni).

 

 

 

Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okregu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów w formie papierowej potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat za wskazane w zezwoleniu dni/dzień połowów.

 

 

Druk zezwolenia okresowego w załączniku:

 

 

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/21531/pliki/zezwolenia_okresowedruk.pdf

 

 

  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 34/Z/2016

 

Wysokość składki członkowskiej okręgowej i opłat dla niezrzeszonych obowiązujących od 1 stycznia  2017 r. w Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska okręgowa pełna – rok kalendarzowy

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

  

96,-

2.

Składka członkowska okręgowa ulgowa – rok kalendarzowy

           

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu :

 

1) odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW,

2) młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat,

3) członków PZW po ukończeniu:

     a) kobiety – 60 lat,

     b) mężczyźni 65 lat.

     c) członków PZW spełniających zapis uchwały nr 41/Z/2015 

 

50,-

3.

Składka członkowska okręgowa uczestnika – rok kalendarzowy

 

1)  członek uczestnik do lat 16.

 

12,-

4.

Składka członkowska okręgowa – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,-

5.

Składka członkowska okręgowa – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

40,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-

6.

Opłata dla osób niezrzeszonych – rok kalendarzowy

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

300,-

 

 

 

I.      Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami zwolnieni ze składki  członkowskiej okręgowej -(wpis do legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu)

 

 

 

II.    Opłata za egzamin na kartę wędkarską                                                10,- zł 

 

 

 

III.   Zwalnia się z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzież do lat 16.

 

 

 

IV.     Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

 

 

V.    Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

 

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

lub przelewem na konto bankowe Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

VI.    Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okregu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat w formie papierowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2015

 

Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

§1 

 

Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. na podstawie §46 ust. 8. Statutu PZW oraz uchwały Nr 103 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r. zatwierdził wprowadzenie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla niepełnosprawnych członków PZW. 

 

§2 

 

1. Wprowadzona ulga dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych członków PZW, którzy nie posiadają zniżek w opłacaniu składki okręgowej wynikającej z innego tytułu oraz ich niepełnosprawność sprowadza się do braku kończyny lub poruszają się na wózku inwalidzkim.

 

2.  Wysokość wprowadzonej ulgi zostaje określona jako równowartość aktualnie obowiązującej składki okręgowej ulgowej.  

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

§4 

 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW Nr 97 z dnia 25.01.2013 r.