ZBIORNIK LISOWICE

Zbiornik zaporowy Lisowice utworzony został w latach 50, na rzece Mrodze. Położony jest na 9 kilometrze w początkowym, północno-wschodnim biegu rzeki pomiędzy Koluszkami, a Brzezinami w miejscowości Lisowice (gm. Koluszki). 
Zbiornik otacza malowniczy pagórkowaty krajobraz porośnięty od strony wschodniej lasem. Okolica posiada również walory zdrowotne - mikroklimat, który

zalecany jest osobą cierpiącym na choroby górnych dróg oddechowych, ponadto można odpocząć od wszelkiego rodzaju hałasu, gdyż zbiornik znajduje się z dala od zabudowań miejskich. W okolicy (w promieniu 2 km) znajdują się dwa hotele oraz ośrodki wypoczynkowe.

Na południe od zbiornika, w dolinie rzeki Mrogi na terenie uroczyska leśnego Koluszki istnieje Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy o powierzchni 22 ha, w którym objęto ochroną źródliska rzeki Mrogi o wybitnych walorach krajobrazowych wraz z odgałęzieniami oraz niewielki obszar naturalnego lasu.

Jedną z zabytkowych atrakcji jest murowany pałac z XVIII i XIX wieku, wzniesiony w stylu klasycystycznym, rozbudowany w drugiej połowie XIX i XX w.

Zbiornik Lisowice składa się z dwóch zalewów „starego I” (4,11 ha) i „nowego II” (4,27 ha) połączonych ze sobą. Łączna powierzchnia zbiornika wynosi 8,38 ha. Średnia głębokość około 1,2m.

Zbiornik stary charakteryzuje bardzo urozmaicona linia brzegowa, w środkowej części zbiornika znajduje się wyspa porośnięta drzewami (pow. 0,33 ha), którą zamieszkuje ptactwo. Przybliżona długość zbiornika wynosi około 430 m, natomiast średnia szerokość zbiornika wynosi około 60m. Górny brzeg wykończony jest betonowym wałem, w którym wykonany jest sztuczny wodospad.

Zbiornik nowy posiada prostą, małourozmaiconą linię brzegową , kształtem przypominającą „półksiężyc”. W środkowej części znajduje się wyspa porośnięta trawą oraz krzewami (pow. 0,23 ha) . Długość zbiornika wynosi około 580 m, natomiast średnia szerokość 45m.

Zbiornik jest systematycznie zarybiany, żyje w nim wiele gatunków ryb m.in.: Płoć, Okoń, Leszcz, Sum, Sandacz, Karaś, Lin, Szczupak, Karp, Węgorz ...